Breaking News
Home / Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna aprilie 2016

Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna aprilie 2016

Plan de activitate
al  PS  AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna  aprilie   2016
Nr. d/o Activitati de ordin Termen Responsabil Consultant exterior Localitatea Referinte
1 Domeniul   tehnologic
1.1. Seminare:
1.1.1 Incubarea oualor de gaina 06.04.2016 Voleac Denis  Hadarauti Pastrarea oualor, fazele de dezvoltare embrionare, evaluarea fertilitatii, Examinarea resturilor de incubatie,
1.1.2 Protecția livezilor de boli și dăunători. 21.04.2016 Tatiana Buga  Bîrnova 1.Dăunător,preparat recomand,2.modul și perioada de aplicare,norma de consum
1.2. Mese rotunde
1.3 Vizite in teren
1.3.1 Tehnica plantări pomilor fructiferi 04.04.2016 Morari Diana  Ocnița Termini optimi ,scurtarea rădăcinelor,fertelizarea.
1.3.2 Termenii optimi si norma de semanat a orzului de primavara 05.04.2016 Plamadeala Grigorii  Grinauti 1.Pregatirea solului.2.Norma de insamintare.3.Adincimea incorporarii semintelor.
1.3.3 Tehnologia de cultivare a capsunului. 05.04.2016 Vctoria Focsa  Mihalaseni Pregatirea solului.Alegerea materialului saditor.
1.3.4 Bolile și profilaxia lor în livezile de măr 05.04.2016 Gadarenco Fiodor Lipnic Metode de depistare a bolilor și vătămătorilor.Prepărate chmice de prelucrare a pomilor și normele de aplicare.
1.3.5 Cultivarea răsadului în legume şi sere 05.04.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca pregătirea substratului nutritiv,seminţelor,regimul de căldură şi umeditate
1.3.6 Măsurile de prevenirea bolilor la porcine. 06.04.2016 Tatiana Buga Bîrnova Măsuri de profilaxie.
1.3.7 Tehnolojiile de crestere  a rasadului de ardei  dulce gogosari 07.04.2016 Chistruga Daria Rujnița Semanatul,irigarea rasadului,fertilizarea,protectia.
1.3.8 Lucrări de primăvară la prisacă 07.04.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca controlul stupilor,măsurile de protecţie de boli şi vătămători
1.3.9 Lucrări de îngrijirea răsadului în solarii. 08.04.2016 Tatiana Buga Bîrnova Respectarea rejimului de creștere,fertilizarea,protecția de boli și dăunători.
1.3.10 Monitorizarea starii fitosanitare a pomilor fructiferi de boli si vatamatori. 12.04.2016 Vctoria Focsa  Mihalaseni Depistarea bolilor. Masurile de combatere.
1.3.11 Tehnologia de reproducere iepurilor de casa. 13.04.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni 1.Intretinere.     2.Ratia zilnica.  3.Masuri sanitar veterinare.
1.3.12 Recomandări tehnolojice la ingrijirea bovinelor. 15.04.2016 Chistruga Daria Rujnița Nutritia,ingrijirea,administrea premixelor,vitaminelor recomandate.
1.3.13 Tehnologia de intretinere si alimentatie a  scroafelor gestante. 18.04.2016 Vctoria Focsa  Mihalaseni Conditiile de intretinere.Alimentatia scroafelor.Ratiile zilnice.
1.3.14 Ingrijirea familiilor de albine pina la primul cules 18 .04.2016 Voleac Denis Hadarauti Hranirea, profilacsia bolilor
1.3.15 Tehnologia producerii rasadului de tomate,ardei in sera 19.04.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni 1.Semanatul.  2.Ingrijirea dupa plantare.
1.3.16 Recomandări tehnolojice la cresterea si îngrijirea capsunelor. 20.04.2016 Chistruga Daria Rujnița Cresterea,ingrijirea,administrea premixelor.
1.3.17 Căile de amiliorare si reproducere a iepurilor de casă 21.04.2016 Morari Diana  Ocnița Selectarea ,inperecherea,alimenterea.
1.3.18 Alimentaţia şi întreţinerea iepurilor de casă în mini-fermă 24.04.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca raţiile,folosirea premixelor,întreţinerea separată
1.3.19 Tehnologia de îngrigire a răsadului de tomate în sere 25.04.2016 Gadarenco Fiodor Paustova Plivitul, buruienilorudatul,normele de îngrășăminte
1.4 Discutii in grup
1.4.1. Tehnologia producerii rasadului de tomate,ardei  in sera 04.04.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni 1.Pregatirea constructiei. 2.Semanatul.  3.Ingrijirea dupa plantare.
1.4.2. Tehnologia de plantare a pomilor fructiferi 07.04.2016 Gadarenco Fiodor Lipnic Alegerea și  pregătirea terenului,Parcelarea,Dimensiunile și săpatul gropilor,Plantarea
1.4.3 Tehnologia de cultivare a cartofului. 08.04.2016 Focsa Victoria   Mihalaseni Pregatirea solului.Pregatirea materialului semincer.Plantarea cartofului.
1.4.4 Protectia livezilor de mar de boli si daunatori. 12.04.2016 Chistruga Daria  Bârlădeni Lucrari profilactice si de combatere a rapanului,fainariei,bacterioze,gargarita florii,gindacul paros s.a.
1.4.5 Sistemul de protectie in livezile de mar contra bolilor si daunatorilor 12.04.2016 Voleac Denis  Hadarauti Fundicidele, Insecticide si acaricide,Erbicidele omologate petru cultura marului pentru  anul 2016. Dozele si perioada de aplicare.
1.4.6 Pregatirea răsadului de legume  pentru plantare. 12.04.2016 Morari Diana Ocnita Călirea ,tratarea contra bolilor.
1.4.7 Discutii in grup       Sistemul de culturi intercalate în livezile tinere  13.04.2016  Cojoc Iacov Mereşeuca însemnătatea ,sistemul de culturi,avantajele
1.4.8 Tehnologia de plantare a pomilor fructiferi. 14.04.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti Pregatirea materialului saditor,schita de plantare,Metode de plantare
1.4.9 Tipurile de asolamente si rolul 14.04.2016 Voleac Denis  Hadarauti Definitiea, tipurile de asolamente
1.4.10 Cerintele de calitate a materialului semincer a culturilor de legumicole. 19.04.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti Certificatul de calitate,Soiul
1.4.11 Tehnologia de alimentatia si intretinere scroafelor alaptate si purceilor sugaci. 21.04.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni 1.Intretinere.     2.Ratia zilnica. 3.Masuri sanitar veterinare.
1.4.12 Tehnologia intrețineri și alimentației porcinelor ințercați. 25.04.2016 Morari Diana Ocnita Doze de furaj și pregătirea lor,Rații de hrănire
1.4.13 Particularitățile hrănirii bovinelor în timpul trecerii de la iernare la pașunare. 25.04.2016 Tatiana Buga  Bîrnova Furajele,norme,administrarea
2 Juridic
2.1. Seminare
2.2. Mese rotunde
2.3. Vizite in teren
2.4. Discutii in grup
2.4.1 Formele organizatorico-juridice a itrepriderilor agricole. 08.04.2016 Voleac Denis   Hădărăuţi Inregistraria gospodariilor taranesti, societatilor cu raspundere limitata si societatile pe actiuni. Avantajele si deosebirile.
2.4.2 Consolidarea terenurilor agricole. 12.04.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti Hotarirea N1075 Din 01.10.2007
2.4.3 Legislația în vigoare cu privire la vînzarea cumpărarea terenurilor agricole 12.04.2016 Fiodor Gadarenco   Lipnic Legea1308 XIII di 25.07.1997 .Codul Civil
2.4.4 Lejislația în vigoare privind arenda în agricultură. 12.04.2016 Tatiana Buga  Bîrnova Lejea Nr.198-XV din 15.05.2003
2.4.5 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de mostenire a terenurilor agricole. 14.04.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni 1.Nr.1308-XIII 25.07.1997 2.Consideratiuni generale referitoare la mostenire.
2.4.6 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de vinzare-cumparare a terenurilor agricole.. 15.04.2016 Vctoria Focsa  Mihalaseni  Legea Nr.1308-XIII din 25.07. 1997                                     I
2.4.7 Legislația in vigoare la donația terenului arabil. 15.04.2016 Morari Diana  Ocnița Legislația in vigoare cu privire  la donație.și obligațiunile .
2.4.8 Legislaţia cu privire la soluţionarea litig.funciare 20.04.2016 Cojoc Iacov Mereseuca părţile,litigiul,categorii de litigii,soluţionarea litigiilor
2.4.9 Legislatia in viguare cu privire la arenda ternurilor agricole. 26.04.2016 Chistruga Daria  Bârlădeni Legea 198-15 de la 15-05-2003.Cod.Civil 911-922.Contractul,termenii,conditiile.
3 Marketing agricol
3.1. Seminare
3.2. Mese rotunde
3.3 Vizite in teren
3.3.1 Furnizori de material pomicol și pomușoare soiuri omologate în R.M. 15.04.2016 Fiodor Gadarenco Lipnic Soiuri oferite de furnizori licenziați,Caracteristica lor.
3.3.2 Studuil de piață și analiza prețurilor la produsele agroalimentare 20.04.2016 Fiodor Gadarenco Piața din Ocnița,Otaciși Edineț Specificare și analiza analiza și dinamica evaluării prețurilor
3.3.3 Piata de desfacere la comercializarea ciupercilor 25.04.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni 1.Cum se obtin ciupercile.       2.Situatia pietei.
3.3.4 Studii pietii locale evaloarea preturilor la produsele agricole pe piata locala 26.04.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti Asortimentul de produse pe piata locala,Nivelul preturilor in comporatie cu alte piete
3.4 Discutii in grup
3.4.1 Furnizorii şi preţurile produselor de uz fitosanitar 11.04.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, agenţii economici,preţurile,achitarea
3.4.2 Distribuirea ofertelor de la furnizori de inputuri agricole. 15.04.2016 Tatiana Buga  Bîrnova Furnizori,informatii
3.4.3 Studierea prețurilor la deferite produse agricole 19.04.2016 Morari Diana  Ocnița Prețurii de comercelizare la matrial semincer și răsad.
3.4.4 Marketing agricol.Distribuirea informatiilor fermierilor.Studiul de piata si evaluarea preturilor pe piata locala. 20.04.2016 Victoria Focsa  Mihalaseni Studiul de piata.Distribuirea informatiilor.Preturile de la pietele vecine.
3.4.5 Procurarea materialelor fitosanitar la ingrijirea livezii si coacazai negre. 22.04.2016 Chistruga Daria  Bârlădeni Procurarea fundicitelor,insectitidelor,pretul.
3.4.6 Piata si preturile de comercializare a rasadului de legume. 25.04.2016 Voleac Denis  Hădărăuţi Piata de desfacere se preturile comparative.
4    IV    Economic
4.1 Seminare
Mese  rotunde
4.3 Vizite in teren
4.4 Discutii in grup
4.4.1 Stimularea procurarii animalelor de prasila si mentinerii fondului lor genetic. 08.04.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti 1.Sprijinul financiar de catre stat.2.Marimea sprijinului acordat.Masura-7
4.4.2 Eficacitatea economica la cultivarea nucului 08.04.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni 1.Descrierea afacerii. 2.Analiza veniturilor si chelruielilor.
4.4.3 Eficacitatea economică la cultivarea căpșunului. 18.04.2016 Tatiana Buga  Bîrnova Calculile economice
4.4.4 Eficiența economică la cultivarea rosiilor in cimp 22.04.2016 Voleac Denis  Hădărăuţi  Eficienta economica la cultivaria 5 h derosii
4.4.5 Eficacitatea economică la creșterea scroafelor pentru reproducere 22.04.2016 Morari Diana  Ocnita Ccheltueli și venituri pentru procurarea  animalelor și hrană.
4.4.6 Infiintarea unei plantatii de mure. 25.04.2016 Focsa Victoria  Mihalaseni. Importanta murului. Eficienta economica. Suport din partea statului.
4.4.7 Eficienţa economică la comercializarea laptelui 26.04..2016 Cojoc Iacov Mereseuca cheltuielile,venitul,profitul afacerii
4.4.8 Promovarea culturilor profitabile-afaceri pentru începători 27.04.2016 Fiodor Gadarenco Lipnic ,Culrivarea pomușoarelor(zmeură,Coacăză,ș.a.)
Masuri organizatorice
1  Seminar:Studierea   Proiectului  a Regulamentului de subventionare pentru anul 2016 si inaintarea propunerilor 11.04.2016  Tudor Rusnac ValentinaMarian , consultantii locali Centrul regional Proiectul Regulamentului de subventionare a producatorilor agricoli pentru a.2016
2 Monitorizarea  activitatilor  centrelor locale pe parcursul lunii  Tudor Rusnac Centrele  locale
3 Raportarea despre activitatea CL in luna aprilie 2016 29-04-2016  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrul regional
Coordonator de proiect  Tudor Rusnac

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>