Breaking News
Home / Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna mai 2016

Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna mai 2016

Plan de activitate
al  PS  AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna  mai   2016
Nr. d/o Activitati de ordin Termen Responsabil Consultant exterior Localitatea locul Referinte
1 Domeniul   tehnologic
1.1. Seminare:
1.1.1 Trecerea treptată a bovinelor de la iernat la pășunat.Principalele boli și combaterea lor. 06.05.2016 Gadarenco Fiodor Stadionul.Lipnic,Porțile satului, Rații de hrană balansată,consecințele nerespectării condițiilor de trecere la pășunat.Bolile:Antraxul,Tuberculoza,Bruceloza,Fascioloza.
1.1.2 Protectia livezilor de mar de boli si daunatori. 10.05.2016 Daria Chistruga Bârlădeni Primăria Lucrari profilactice si de combatere a rapanului, fainariei,bacterioze,gargarita florii,gindacul paros s.a.
1.1.3 Ameliorarea,nutritia si reproducerea bovinelor pentru lapte.Perioada de trecere de la iernat la pasunat. 10.05.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti   Primaria Conditii de intretinerea bovinelor,trecerea conditiilor si hranii la masa verde.
1.1.4 Nutriția vacilor lactante și profilaxia bolilor la bonine 20.05.2016 Buga Tatiana s.Bărnova, primaria Particularit.hrănirii primăvara,rații de nutriție,profil.bolilor.
1.1.5 Protecţia legumelor de boli şi vătămători 25.05.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca,primăria 1.folosirea preparatelor 2.dozele 3.termenii
1.2. Mese rotunde
1.3 Vizite in teren
1.3.1 Fertilizarea răsadului de legume 04.05.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca,Gîlca Valerii 1. folosirea fertilizanţilor 2.îngrăşăminte complexe 3. dozele de aplicare
1.3.2 Insamintarea artificiala a bovinelor 05.05.2016 Plamadeala Grigorii Livovschii A,Grinauti Depistarea corecta,temperaturii bovinelor.Metodele de insamintare
1.3.3 Protectia pomilor fructiferi de boli si vatamatori. 05.05.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni Focsa Petru. 1.Sistemul integral de protectie apomilor fructiferi.2.Termeniii de protectie.
1.3.4 Monitorizarea starii fotosanitare a pomilor fructiferi si arbustilor 05 .05.2016 Voleac Denis  HadarautiBalanuta Anatol, 1.Bolile pomilor si arbustilor fructiferi.                         2.Daunatorii pomilor si arbustilor fructiferi
1.3.5 Particularitățile îngrijirii livezii  de măr recent plantate. 06.05.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova,  Romanciuc . Lucrarea solului,fertelizarea,îngrijire,irigarea.
1.3.6 Intretinerea iepurilor de casă 10.05.2016 Morari Diana Bordian Ion c.Ocnița Reproducerea, alimentarea
1.3.7 Tehnologia de plantere a răsadului de legume în cîmp deschis 10.05.2016 Gadarenco Fiodor Lipnic   Todirel Lilea Amplasarea culturii în cîmp,Plantarea,lucrările de îngrigire după plantare
1.3.8 Tehnologia de alimentatie si intretinere vacilor de lapte. 11.05.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Galusca Alexei,Sargu Oleg 1.Intretinere.     2.Ratia zilnica.  3.Masuri sanitar-veterinare
1.3.9 Lucrări tehnologice în livada de meri 11.05.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca,Morneală Nicolae. 1.lucrări mecanizate              2.măsuri de protecţie
1.3.10 Nutriția scroafelor lactante. 12.05.2016 Tatiana Buga s.Bărnova. Corsan Alexandru. Particularitățile hrănirii,rații de nutriție.
1.3.11 Tehnolojiile de cultivare a ardeiului dulce în teren deschis. 13.05.2016 Daria Chistruga Bârlădeni Babin Vitalie Tehnolojiile si termenii de plantare a rasadului,irigarea,fertilizarea,protectia.
1.3.12 Indicii de calitate a răsadurilor de legume. 13.05.2016 Plamadeala Grigorii Minascurta A,Grinauti Protectia rasadului de boli si vatamatori,calirea rasadului.
1.3.13 Tehnologia de intretinere si alimentatie a bovinelor pentru lapte. 13.05.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni Carp Vladimir. .Conditiile de intretinere.Modele de ratii .Trecerea de la iernat la pasunat.
1.3.14 Măsuri de protecție  a  livezii  contra  bolilor  și vătămătorilor 13.05.2016 Morari Diana Scripnic Tamara  s.Clocușna Faza de dezvoltare a mărului ,  denumirea preparatelor ,    cantitatia la 1 ha (kg ,l) ,cheltueli.
1.3.15 Protectia pomilor de boli si daunatori 13.05.2016 Gadarenco Fiodor Lipnic  Cecoi Valentina Metode de dipistare a bolilor si vatamatorilor.Preparate chimice de prelucrare a pomilor si normele.
1.3.16 Tehnologia de intretinere si alimentatia suinelor. 17.05.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Sargu Mihail,Valean Tatiana 1.Conditiile de intretinere.         2.Ratia zilnica
1.3.17 Recomandări tehnolojice la îngrijirea iepurilor de casă. 18.05.2016 Daria Chistruga Rujniţa Ghimza Serghei Nutritia,ingrijirea,administrea premixelor,vitaminelor recomandate.
1.3.18 Cresteria si ingrijirea suinelor 19.05.2016 Voleac Denis Lupu Svetlana, 1.Particularitatile de intretinere a scrofelor 2.Cresteri si ingrasarea tineretului
1.3.19 Masduri de  profilaxie si de prevenire a bolilor la iepurii de casa. 20.05.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni   Banari Stanislav. Intretinerea si alimentatia iepurilor.Principalele boli si combaterea lor.
1.3.20 Condițiile de intreținere a porcinelor in sectorul individual. 23.05.2016 Morari Diana Arabadjii Galina c.ocnița Amiliorarea ,condițile de intreținere ,alimentarea și reproducerea.
1.3.21 Elemente tehnolojice la ingrijirea suinelor 24.05.2016 Daria Chistruga  Paladiea Cucir Fiodor Creşterea şi îngrijirea.Lucrari profilactice si de combatere a bolilor şi parazitilor.
1.3.22 Recomandări tehnolojice la cresterea şi îngrijirea coacăzei. 25.05.2016 Daria Chistruga Paladea Tinicu Serghei Creşterea şi îngrijirea.Lucrari profilactice si de combatere a bolilor şi vătămătorilor.
1.4 Discutii in grup
1.4.1. Alimentatia taurinelor in perioda treceri la pasunat 03.05.2016 Voleac Denis Primaria s.Hadarauti 1.Hranirea taurinilor in perioda de primavara.  2.Pregatirea nutreturilor pemtru taurine
1.4.2. Profilaxia a maladielor la taurine. 03.05.2016 Morari Diana Centrul local c. Ocnita Perioada investigațiilor,masuri de profilaxie,denumiri  maladiilor.
1.4.3 Profilaxia si tratarea principalelor boli la iepurii de casa. 05.05.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Centrul local 1.Masuri sanitar-veterinare.  2.Intretinere
1.4.4 Ameliorarea pasunilor si sistemul de pasunat. 10.05.2016 Focsa Victoria s.Mihalaseni Centrul local Ameliorarea pasunilor.Organizarea unui sistem de pasunat.Trecerea de la iernat la pasunat.
1.4.5 Protectia tomatelor,ardeiului,castravetelor de boli si vatamatori. 12.05.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Masuri de protectie. 2.Preparate chimice.
1.4.6     Măsuri generale pentru prevenirea factorilor de mediu  13.05.2016  Cojoc Iacov Mereşeuca,primăria 1.calitatea solului 2.calitatea apei 3.calitatea aerului
1.4.7 Nutriţia  şi îngrijirea viţeilor la vîrsta de pîna la cinci luni . 17.05.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti  Posta Norma de consum a nutreturilor.Conditii de intretinere
1.4.8 Bolile și profilaxia iepurilor de casă. 17.05.2016 Gadarenco Fiodor   LipnicPrimăria Simptomile și manifestarea bolilor,tratamente și prevenirea bolilor.
1.4.9 Fertilizarea foliară în plantațiile de măr. 17.05.2016 Tatiana Buga s.Birnova, ,primaria Produse,tehnica aplicării,norme,timp optim.
2 Juridic
2.1. Seminare
2.2. Mese rotunde
2.3. Vizite in teren
2.4. Discutii in grup
2.4.1 Prevederile lejislației în vigoare privind schimbul terenurilor agricole. 05.05.2016 Tatiana Buga s.Bărnova  Primaria Cod Civil.Art.823-826
2.4.2 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de donatie a terenurilor agricole. 11.05.2016 Chistruga Daria Birladeni Primaria art.212.213 din Codul Civil
2.4.3 Legislatia in vigore cu privire mostenirea legala si testamentara. 12.05.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi 1.art.1500 din Codul civil     2.art.1433 al Codului civil al RM
2.4.4 Legislația in vigoare privind rezelierea contractului de arendă 17.05.2016 Morari Diana  Centrul local c. Ocnita. Cod Civil Art.1517
2.4.5 Legislaţia cu privire la arenda terenurilor agricole 17.05..2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria Legea N-1107-Xvdin 06.06.2002
2.4.6 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de donatie a terenurilor agricole. 19.05.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni  Centrul local art.212.213 din Codul Civil
2.4.7 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de mostenire a terenului agricol 20.05.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti  Primaria Alin 1 ecxclus prin nr. 173- XIV din 23X-1998
2.4.8 Legislația în vigoare cu privire la arenda terenurilor agricole. 20.05.2016 Fiodor Gadarenco Primăria Lipnic Legea nr.198-XV din 15.05,2003, Codul Civil art.911-922.Obiectul contractului.Drepturile și obligațiunile părților,termenul,plate de arendă,Rezolvarea litigiilor.
2.4.9 Legislatia in vigoare cu privire la reinnoirea contractelor de arenda a terenurilor agricole. 24.05.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni Centrul local  Legea Nr. 198-XV din 15 mai 2003
3 Marketing agricol
3.1. Seminare
3.2. Mese rotunde
3.3 Vizite in teren
3.3.1 Piaţa şi preţurile de comercializare a răsadurilor de legume 24.05.2016 Plamadeala Grigorii Piata Grinauti Asortimentul de produse,calitatea.Nivelul preturilor.
3.3.2 Studuil de piață și analiza prețurilor la produsele agroalimentare 24.05.2016 Fiodor Gadarenco Piața din Ocnița,Otaciși Edineț Specificare și analiza analiza și dinamica evaluării prețurilor
3.4 Discutii in grup
3.4.1 Condițiile contractării laptelui de către» Incomlac». 10.05.2016 Tatiana Buga s.Birnova, ,primaria Cerințele cont.preț.achitarea.
3.4.2 Pietele de desfacere la produsele agricole.. 18.05.2016 Vctoria Focsa Piata locala. Piata de desfacere .Distribuirea informatiilor fermierilor.Preturile din Moldova.
3.4.3 Proiectarea maşinilor agricole prin proiect 2KP 19.05.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria 1.încheierea contractului 2.forma şi termenul de achitare
3.4.4 Familiarizarea crescatorilor de vaci mulgatoare , cu coditiile de achizitionare a laptelui la punctele de colectare 20.05.2016 Morari Diana Centrul local  c.Ocnita Prețul de  comercelizare la produsele lactate si semnarea unui contract intre ei
3.4.5 Studiu petii locale, evaluarea  preturilor  la produsele agricole  pe piata locala 23.05.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Studiu pietii locale.    2.Preturi la produse agricole.
3.4.6 Informarea fermierilor referitor la studiu de piata a produselor agroalimentare 25.05.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi Rezultatul monitorizarii pietilor locale si raionale.
4    IV    Economic
4.1 Seminare
Mese  rotunde
4.3 Vizite in teren
4.3.1 Calcularea cheltuielilor la creșterea și realizarea răsadului de legume. 20.05.2016 Daria Chistruga Paladea Cuşnir Alexandru Calcularea cheltuielilor pentru semințe, îngrijire,realizare.Valoarea venitului.
4.4 Discutii in grup
4.4.1 Stimularea procurarii animalelor de prasila si mentinerii fondului lor genetic. 08.04.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti  Primaria 1.Sprijinul financiar de catre stat.2.Marimea sprijinului acordat.Masura-7
4.4.2 Promovarea culturilor profitabile(coacaza-neagra,mure) 16.05.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Descrierea afacerii.   2.Analiza veniturilor si cheltuielilor.
4.4.3 Eficiența economică la cultivarea floarea soarelui 16.05.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi  Eficienta economica la cultivaria 30 h de floarea sorelui
4.4.4 Dezbateri cu privire la proiect. De subvenţ. A prod.agricoli 23.05.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria Proiectul regulament. La subvenţionarea prod.agric. a.2016
4.4.5 Infiintarea unei mini ferme de iepuri. 26.05.2016 Victoria Focsa s.Mihalaseni.Centrul local Numarul de capete. Perioada de intretinere.Cheltuieli la intretinere.Pretul devinzare.
4.4.6 Eficiența economică a culturii coacăzului negru. 26.05.2016 Fiodor Gadarenco s. Lipnic Primăria Cultura coacăzului.,Cererea pe piața mondială.Rentebilitetea unei plantații de coacăz negru pe o suproăfață de 1 ha.
4.4.7 Eficacitatea economică la cultivarea morcovului. 26.05.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova, ,primaria Calculile economice
4.4.8 Stimularea investitiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat(sere.)(Proiect) 27.05.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti ,Posta Sprijinul  financiar de catre stat.Marimea sprijinului acordat.Masura nr. 1.1.
Masuri organizatorice
1 Opurtunitati si acces la sursa de finantare pentru sectorul agricol si dezvoltarii rurale pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrul regional
2 Evaluarea implimentarii contractelor semnate de catre consultantii locali si beneficiarii loturilor demonstrative  utilizate pentru  instruirea fermierilor in diferite domenii  din sfera rurala pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrele  locale
3 Instruirea consultantilor locali in domeniul » Modalitatea de raportare   cantitativa si calitativa a consultantilor locali in cadrul contractului nr.29 de achizitionare a serviciilor de extensiune rurala din 22.04.2013 pentru perioada aprilie-decembrie 2016 pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrele  locale
4 Monitorizarea  activitatilor  centrelor locale pe parcursul lunii  Tudor Rusnac Centrele  locale
5 Raportarea despre activitatea CL in luna mai  2016 30-05-2016  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrul regional
Coordonator de proiect  Tudor Rusnac

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>