Breaking News
Home / Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna iulie 2016

Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna iulie 2016

Plan de activitate
al  PS  AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna  iulie   2016
Nr. d/o Activitati de ordin Termen Responsabil Consultant exterior Localitatea Referinte Date despre realizare
1 Domeniul   tehnologic
1.1. Seminare:
1.2. Mese rotunde
1.3 Vizite in teren
1.3.1 Fertilizarea legumelor în cîmp deschis. 01.07.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova  BanariN.. Fertilizanți,norma de aplicare ,timpul optim
1.3.2 Alimentatia porcinelor in perioada de crestere/ingrasare. 04.07.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni. Focsa Ion Conditiile de intretinere.Alimentatia.Modele de ratii.
1.3.3 Măsuri de protecție a livezilor contra bolilor și vătămătorilor 04.07.2016 Morari Diana Cebotari Anatolii s.Ocnița Termini optimi ,bolile și vătămători,doze de administrare.
1.3.4 Tehnologia de crestere si intretinere a iepurilor de casa cu folosirea nutreturilor granulate 05.07.2016 Plamadeala Grigorii Ursan Serjiu,Grinauti Conditiile de intretinere, Asigurarea cu nutreturi calitative.
1.3.5 Tehnologia de cultivare si recoltare cartofului timpuriu. 05.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Tabuica Anatol 1.Masuri de protectie.        2.Preparate chimice.3.Recoltare.
1.3.6 Lucrarile de intretinere murului pe parcursul vegetatiei 05.07.2016 Voleac Denis Lazar Vladimer, 1.Cirnitul                                    2.Ciupitul                                  3 Legatul  lastarilor
1.3.7 Întreținerea solului între rînduri în livezi de măr. 05.07.2016 Tatiana Buga s.Bărnova. Seul A. Sisteme de întreținere ineierbare,timpul optim de aplicare.
1.3.8 Tăierea în verde în livezile tinere 05.07.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca,Ciumac V. suprimarea lăstarilor,scurtarea lăstarilor,corespunderea echilibrului
1.3.9 Măsuri sanitar -veterinar profilactice la bovine. 07.07.2016 Morari Diana Rusnac Veronica s  Ocnița Amiliorarea  dezivectarea metode de vacinare si  la ce virsta.
1.3.10 Pregătirea depozitelor pentru depozitarea cerealelor 07.07.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca,Rotari Vadim dezinfecţia chimică,văruitul
1.3.11 Recomandări tehnolojice la îngrijirea tineretului de suini. 08.07.2016 Chistruga Daria  Babii Vasile Rujniţa Nutritia,ingrijirea,administrea premixelor,vitaminelor recomandate.
1.3.12   Asigurarea condiţiilor optime de creştere  şi de dezvoltare a cartofului   . 08.07.2016 Plamadeala Grigorii Turcan Victor,Grinauti Tehnologia de intretinere a plantatiei;masuri de protectie;Tehnologia de recoltare si pastrare a cartofului.
1.3.13 Pregatirea terenului, fertilizarea si tehnologia plantarii capsunului. 11.07.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni Rotari Sveta. .Pregatirea terenului.Fertilizarea. Tehnologia plantarii.
1.3.14 Tehnologia de alimentatie si intretinere iepurilor de casa. 12.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni    Televca Viorel 1.Intretinere.     2.Ratia zilnica.  3.Masuri sanitar-veterinare
1.3.15 Protecţia legumelor de boli şi vătămători 12.07.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca, Gîlcă V.V Preparatele folosite ,dozele de aplicare
1.3.16 Protecția plantațiilor de cartofi de boli și dăunători 13.07.2016 Lipnic   Sciuchin Sergei Depistarea bolilor Tratament Normele de aplicare
1.3.17 Masurile de protectie a culturei de dovleac 14 .07.2016 Voleac Denis S.A. Interagroinvest, Vacaru Svetlana 1.Bolile Dovleacului                        2.Daunatorii Dovleacului                           3 Ingrasamitele  foliare
1.3.18 Tehnilogia intreținerii și alimentației  porcinelor . 14.07.2016 Morari Diana Zima Elenas.Ocnița Rații de hrănire .Doze de fureje și pregătirea furajelor.
1.3.19 Tehnolojiile de îngrijire și protecție a pomilori de măr. 15.07.2016 Chistruga Daria  Gruşenschii Lidia Paladea Lucrari profilactice si de combatere a rapanului, fainariei,bacterioze, s.a.
1.3.20 Lucrarile de ingrijire si protectie  a plantatiilor de legume. 15.07.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni  Turcan  Leonid. Ingrijirea plantatiilorProtectia plantatiilor de legume..
1.3.21 Protecția legumelor de boli și  dăunători 15.07.2016 Gadarenco Fiodor Lipnic   Todirel Lilea Bolile și dăunătorii legumelor,prevenirea și combaterea lor.Preparate  și normele de aplicare
1.3.22 Tehnolojiile de îngrijire și protecție a tomatelor pe teren deschis. 18.07.2016 Chistruga Daria  Chistruga Raisa Rujniţa Protecția de boli și dăunători
1.3.23 Tehnologia de intretinere si alimentatia ovinelor.(stina) 19.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Stirbu Mihail 1.Intretinere.     2.Ratia zilnica.  3.Masuri sanitar-veterinare.
1.3.24 Parametrii de construcție a platformei de gunoi pentru o mine fermă de 3 vaci 19.07.2016 Gadarenco Fiodor Paustova  Cazacioc Boris Alegerea locului  de amplasare a platformei ,Demensiunile platformei ,Cerințele fațăde mediul înconjurător.
1.4 Discutii in grup
1.4.1. Protectia  pomilor fructiferi de boli si vatamatori. 04.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Centrul local 1.Masuri de protectie.  2.Preparate chimice.
1.4.2. Protecția pomilor fructiferi  de boli și  dăunători 05.07.2016 Gadarenco Fiodor Lipnic  Fortuna Victor Tratamente pentru combaterea moliei,rapănilui,Gîndcul păros,vespea heagră, Normele de aplicare.
1.4.3 Tehnologia de intretinere  si alimentatie a iepurilor de casa. 07.07.2016 Focsa Victoria s.Mihalaseni Centrul local.9.00                                           Centrul Local Conditiile de intretinere. Alimentatia. Profilaxia bolilor.
1.4.4 Profilaxia maladiilor la porcine. 07.07.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova, Primari Măsurile,metodele,produsele san.veterinare.
1.4.5  Protectia cartofului de boli si daunatori 12.07.2016 Chistruga Daria Primăria Bârlădeni Lucrari profilactice de  combatere bolilor si daunatorilor..preparare necesare de combatere a gindacului de colorado.
1.4.6 Măsuri sanitar-veterinare de prevenire a bolilor infecţioase la păsări 15.07.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti  Primaria Principalele boli infectioase si simptomele lor;Masurile de protectie si profilaxsie.
1.4.7 Combaterea omidei păroase a dudului. 15.07.2016 Tatiana Buga s.Birnova ,primaria Metode,preparate,tehnica aplicării.
1.4.8 Tehnologia de plantare a capsunului. 18.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1Sisteme de plantare. 2.Amplasarea plantelor.3.Soiuri.
1.4.9 Particularitatile de recoltare a culturilor de prima grupa 18.07.2016 Voleac Denis Primaria s.Hadarauti 1.Terminii optimi si particularitatile de recoltare.  2.Tehnica securitatii la recoltarea cerialelor paioase
1.4.10 Combaterea bolilor și vătămătorilor in plantatiile cu cartof 18.07.2016 Morari Diana Centrul local . s. Ocnița Combaterea bililor și vătămătorilor ,denumiri de pesticide și fungicide ,doze de administrare.
1.4.11 Sisteme de lucrare a solului 26.07.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria  9-00 Lucrarea în benzi,afînarea pe verticală.
2 Juridic
2.1. Seminare
2.2. Mese rotunde
2.3. Vizite in teren
2.4. Discutii in grup
2.4.1 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de munca. 08.07.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi 1.codului muncii al RM nr.154-XV din 28 martie 2003 si a legislatiei in vigoare a RM  2. modificarile curente
2.4.2 Legislația în vigoare cu privire la donația  terenurilor agricole. 08.07.2016 Fiodor Gadarenco Primăria Lipnic Legea nr.1308-Xii  din 25.07,1997, Codul Civil .Obiectul contractului.Drepturile și obligațiunile părților,Rezolvarea litigiilor.
2.4.3 Legislației in vigoare despre vindere -cumpărare a lotului de teren agricol 11.07.2016 Morari Diana Centrul local . .s Ocnița  Cod.Civil Art.1517
2.4.4 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de mostenire a terenurilor agricole. 13.07.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni Centrul local  Legea Nr. 198-XV din 15 mai 2003
2.4.5 Relații de muncă în agricultură. 20.07.2015 Chistruga Daria Piața s.Rujnița Contractul de muncă,funcția,rejimul zilei,remunerarea.
2.4.6 Protecţia drepturilor deţinătorilor de terenuri 20.07.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria Categorii de litigii,soluţionarea,răspunderea
2.4.7 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de schimb a terenului agricol 21.07.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti  Primaria Alin 1 ecxclus prin nr. 173- XIV din 23X-1998
2.4.8 Legislatia in vigoare cu privire la contractul de vinzare-cumparare a terenurilor agricole. 21.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni  Centrul local 1.Notiunile contractului.                 2.Drepturile si obligatiunile partilor.
3 Marketing agricol
3.1. Seminare
3.1.1 Reglementarea tehnica               «Carnea-materie prima, produceria si comercializarea « 12.07.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi 1.Certificatele necesare pentru acesul la piata 2. Clasificarea carcaselor de porc   3. Transaria carcaselor de porc
3.2. Mese rotunde
3.2.1 Colectarea merelor de vară. 25.07.2016 Tatiana Buga Repr.fabricilor s.Bîrnova,  Primaria Iîntreprinderi,prețuri,transport,etc.
3.3 Vizite in teren
3.3.1 Recoltarea,valorificarea fructelor timpurii. 06.07.2015 Chistruga Daria Lazari Liudmila Paladea Valorificarea producției,ambalarea.Studiu pieței și a prețurilor.
3.3.2 Studuil de piață și analiza prețurilor la produsele agroalimentare 22.07.2016 Fiodor Gadarenco Piața din Ocnița,Otaci și Edineț Specificare și analiza   și dinamica evaluării prețurilor
3.3.3 Preţurile şi piaţa de  desfacere  la  comercializare a legumelor 26.07.2016 Plamadeala Grigorii Piata Grinauti Asortimentul de produse pe piata locala,Nivelul preturilor in comporatie cu alte piete
3.4 Discutii in grup
3.4.1 Studiu petii locale, evaluarea  preturilor  la produsele agricole  pe piata locala. 14.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Studiu pietii locale.    2.Preturi la produse agricole.
3.4.2 Organizarea grupurilor de marketing agricol 15.07.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primăria Grupurile ţintă,pieţele de desfacere,organizarea comercială.
3.4.3 Marcheting agricol. Cerintele pietei de desfacere. 20.07.2016 Vctoria Focsa Piata locala. Piata de desfacere .Distribuirea informatiilor fermierilor.Preturile din Moldova.
3.4.4 Familizarea fermierelor cu preturi de achizitie la deferite produse agricole. 21.07.2016 Morari Diana Centrul local   Ocnita         Cerințe ,preturi  de achizitie la griu ,soie floarea -soarelui.
4    IV    Economic
4.1 Seminare
Mese  rotunde
4.3 Vizite in teren
4.4 Discutii in grup
4.4.1 Stimularea irigarii terenurilor agricole 12.07.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti ,Posta Conditiile de sprijin a statului; marimea sprijinului.Documentele necesare.
4.4.2 Eficiența economică la  cultivare  tutunului. 20.07.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi Investitia necesara la infiintare. Cheltuelile si veniturile la intretinerea plantatiei
4.4.3 Argumentarea investițională la inființazrea mini fermei de porcine. 21.07.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova, ,primaria Calcul investițional în dependența de mîrimea fermei.
4.4.4 Calcularea cheltuielilor la creșterea și întreținerea a 50 de familii de albini. 22.07.2016 Chistruga Daria Primăria Bârlădeni Calcularea investiției pentru creșterea, întreținerea a 50 de familii.
4.4.5 Eficienţa economică la creşterea iepurilor de casă 22.07.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria Cheltuielile,veniturile,profitul afacerii
4.4.6 Eficacitatea economica la cultivarea  zmeurei. 25.07.2016 Victoria Focsa s.Mihalaseni.Centrul local Calculile economice.Venituri si cheltuieli.
4.4.7 Eficacitatea economica la cultivarea capsunului. 25.07.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Descrierea afacerii.   2.Analiza veniturilor si cheltuielilor.
4.4.8 Eficacitatea economică la creșterea scroafelor pentru reproducere. 25.07.2016 Morari Diana Centrul local  . s. Ocnita  Cheltueli  și venituri pentru procurarea și animalelor ,hrană ,ingrejire.etc
4.4.9 Calculul anual necesar de furaje pentru 3 vaci cu productivitatea  de 4000 kg de lapte. 26.07.2016 Fiodor Gadarenco  Lipnic Primăria Specifecarea nutrețurilor pentru perioada de vară și perioada de iarnă.
Masuri organizatorice
1 Monitorizarea implimentarii modalitatii noi de raportare cantitativa si calitativa a Consultantilor Locali  in cadrul contractului 29 de achizitionare a serviciilor de extensiune rurala din 22.04.2016 pentru perioada lunii iulie  2016 pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrele  locale
2 Monitorizarea si promovarea   experientei performante de la loturile demonstrative pe perioada 2016 pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrele  locale
3 Promovarea masurilor  proictate  de Guvernul RM  la modul de repartizare a  fondului de subventionare a producatorilor agricoli pentru a.2016 pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrul regional
4 Monitorizarea  activitatilor  centrelor locale pe parcursul lunii  Tudor Rusnac Centrele  locale
5 Raportarea despre activitatea CL in luna  iulie 2016 28.07.2016  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrul regional
Coordonator de proiect  Tudor Rusnac

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>