Breaking News
Home / Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna septembrie 2016

Plan de activitate al PS AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna septembrie 2016

Plan de activitate
al  PS  AO»CTE NGO»Ocniţa pentru luna  septembrie   2016
Nr. d/o Activitati de ordin Termen Responsabil Consultant exterior Localitatea Referinte Date despre realizare
1 Domeniul   tehnologic
1.1. Seminare:
1.1.1 Intretinerea si reproducerea porcinelor de rasa 13.09.2016 Plamadeala Grigorii Primaria Oficiu Grinauti Rase de porcine omolojate in Moldova;Locul amplasarii fermei;Conditii de intretinere Realizat
1.1.2 Inființarea plantațiilor pomicole. 15.09.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova, .primaria Alejerea locului,pregătirea terenului,amplasarea soiurilor,plantarea Realizat
1.2. Mese rotunde
1.3 Vizite in teren
1.3.1 Condițiile de întreținere și nutriție a porcinelor. 05.09.2016 Chistruga Daria Rujnița Rusu Galina Perioadele de creștere și corespunzător nutriția,premixe,condiții de întreținere. Realizat
1.3.2  Alimentatia si intretinere purceilor vietnamej. 05.09.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Capmoale Alexandru 1.Intretinere.     2.Ratia zilnica.  3.Masuri sanitar-veterinare Realizat
1.3.3 Ingrijirea plantatiilor de legume si recoltarea lor. 06/09.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni.Chilaru Elena . Tarna Larisa. Ingrijirea plantatiilor. Protectia.Recoltarea legumelor. Realizat
1.3.4 Căile de amiliorare a ovinelor 06.09.2016 Morari Diana Liciu Ghiorghii  s  Ocnița  selectarea,marcarea si alimentarea. Realizat
1.3.5 Plantarea usturoiului 06.09.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca,Melnic F. pregătirea solului,soiurile,schema plantării Realizat
1.3.6 Nutriţia  şi îngrijirea viţeilor la vîrsta de pîna la cinci luni . 08.09.2016 Plamadeala Grigorii  Grinauti Turcan Victor Conditiile de intretinere.Ratii speciale la aceasta virsta Realizat
1.3.7  Intretinere si alimentatia iepurilor de casa. 08.09.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Blindu Eudochia 1.Intretinere.     2.Ratia zilnica.  3.Masuri sanitar-veterinare Realizat
1.3.8 Recomandări tehnolojice la creșterea vițelilor pentru reproducerea. 08.09.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova ,Buga Victor. Intreținerea,furaje,normele și rațiile de nutruție. Realizat
1.3.9 Lucrarea solului pentru semanatul culturilor de toamna. 12.09.2016 Morari Diana   Televca  Mihail   s.Ocnița Sisteme conservative si conventionale in agricultura durabila. Realizat
1.3.10 Fertilizarea terenurilor destinate livezii. 12.09.2016 Tatiana Buga s.Bărnova.  Slivca Vitalii Îngrășăminte,norme,epoci de administrare. Realizat
1.3.11 Alimentatia  porcinelor in perioada de crestere/ingrasare. 13.09.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni .Focsa Gheorghii.Rotari Vasile. Conditiile de intretinere. Ratiile zilnice. Realizat
1.3.12 Lucrările de toamnă în livezile tinere. 16.09.2016 Chistruga Daria Rujnița Cucer Fiodor Lucrarea solului,protecția pomilor de rozători,înlăturarea lăstarilor de pe tulpină. Realizat
1.3.13 Condiehnice de păstrare a cartofilor 16.09.2016 Fiodor Gadarenco Lipnic  Sciuchin Serghei Calcularea suprafeței depozitului, temperatura și umeditatea pastrării. Realizat
1.3.14 Recolterea si punerea la pastrare a cartofului. 19.09.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni.Voinescu Ion.  Turcan  Leonid. Recoltarea cartofului.Punerea la pastrare. Realizat
1.3.15 Compostarea gunoiului de grajg 19.09.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca, ,Gîlcă Ion depozitarea,compostarea,aplicarea Realizat
1.3.16 Elemente tehnologice la îngrijirea bovinelor. 23.09.2016 Chistruga Daria Rujnița Adajenic Victor Pregatirea incaperilor pentru iarna,profilaxia bolilor. Realizat
1.3.17 Recoltarea si ambalarea soiurilor de mere de toamna 23.09.2016 Voleac Denis Balanuta Anatolie 1.Testarea maturităţii fructelor                          2.Fermitatea fructelor  3.OPERAŢIUNILE ÎNCĂPERII DE AMBALARE Realizat
1.3.18 Asigurarea calităţii produselor agroalimentare depozitate.  23.09.2016 Cojoc Iacov Mereşeuca,lot demonstrativ Rotari Vadim. 1.sisteme de protecţie 2. dezinfecţia depozitelor 3. combaterea dăunătorilor Realizat
1.3.19 Rotația culturilor și premărgătorii lor 26.09.2016 Fiodor Gadarenco Lipnic  Crili Ion Asolamentul fectorii ce influințează la producivitatea culturilor Realizat
1.4 Discutii in grup
1.4.1. Cresteria prepelitelor 05.09.2016 Voleac Denis Primaria s.Hadarauti 1.Rasele si directii de productie.             2.Cresteria puilor. 3.Intretineria prepelitilor ouatoare                           4. Hrana si tehnici de hranire Realizat
1.4.2. Prevenirea gripei aviare și întreținerea păsărilor. 07.09.2016 Chistruga Daria Rujnița Piața Asigurarea securității contra gripei aviare, măsuri de profilaxie la păsări. Realizat
1.4.3 Soiuri noi de material săditor pomicol șI furnizori licenziați. 09.09.2016 Fiodor Gadarenco Primăria,Lipnic Caracteristica soiurilo,r Lista furnizorilor Realizat
1.4.4 Masurile sanitar-veterinare privind cresterea iepurilor de casa. 15.09.2016 Focsa Victoria s.Mihalaseni Centrul local. Boli si program de intretinere a sanatatii.Erori de intretinere. Realizat
1.4.5 Tehnolojia de valorificare în starea proaspătă a merelor. 15.08.2016 Tatiana Buga s.Birnova, primaria Perioada de recoltare,condiționare,păstrarea etc. Realizat
1.4.6 Prepararea nutreturilor folosite in ratile taurinelor. 16.09.2016 Morari Diana Centrul local  s. Ocnița prepararea silosurilor si a amesticurilor concentrate pentru perioada rece  a anului. Realizat
1.4.7 Profilaxia si tratarea principalelor boli la suine. 19.09.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni   Centrul local 1.Masuri sanitar-veterinare.  2.Intretinere Realizat
1.4.8 Recoltarea şi depozitarea  finului de calitate de lucernă 20.09.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti  Primaria Perioada si faza recoltarii;Etapele de pregatire a finului;Depozitarea finului Realizat
1.4.9 Cultivarea capsunului. 22.09.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Soiuri omologate. 2.Cultivarea. Realizat
2 Juridic
2.1. Seminare
2.2. Mese rotunde
2.3. Vizite in teren
2.4. Discutii in grup
2.4.1 Legislatia  cu privire la contractul de donatie 08.09.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi 1.Cod civil al RM nr.1107-XV din 06.06.2002, art 827-838                                         2. Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991 Realizat
2.4.2 Arenda în agricultură 08.09.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria obiectul contractului,termenul de arendă,rezilierea Realizat
2.4.3 Cerinte referitor la modificarea contractului de arenda a cotei de teren . 09.09.2016 Morari Diana Centrul local . .s Ocnița Clauzele contractului de modificre a contractului,drepturile partilor.s.a Realizat
2.4.4 Lejislatia in vigoare  cu privirwe la  contractul individual de muncă 11.09.2015 Plamadeala Grigorii Grinauti   Primaria Oficiu Obiectul contractului Obligatiunile partilor. sa realizat pe 12.09.2016 fiid comis gresala la planificat  in pl.deactivitate.11.09.2016.-Zi de odihna
2.4.5 Protecția muncii și sănătății a salariațiilor din sectorul agricol. 13.09.2016 Chistruga Daria Primăria c.Bârlădeni Timpul de muncă și timpul de odihnă, litigiile de muncă și soluționare a lor. Realizat
2.4.6 Legislația în vigoare cu privire la arenda terenurilor agricole 14.09.2016 Fiodor Gadarenco Primăria Lipnic Noul Cod Civil,Legea 198 -XV din 15 mai 2003 Realizat
2.4.7 Lejislația în vigoare privind vînzare-cumpărare a  terenurilor agricole. 19.09.1016 Tatiana Buga s.Birnova ,primaria Lejea nr.1308-X111 25.07.1997 Realizat
2.4.8 Legislatia privind contractul de vinzare-cumparare a terenurilor agricole 23.09.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni Centrul local  Legea Nr. 1308-XIII din 25.07.1997 Realizat
3 Marketing agricol
3.1. Seminare
3.2. Mese rotunde
3.3 Vizite in teren
3.3.1 Recoltarea,valorificarea,realizarea pepene verde. 09.09.2016 Chistruga Daria Paladea Samson Svetlana Recoltarea, sortarea, realizarea. Realizat
3.3.2 Studiul de piață la produsele agroalimentare 23.09.2016 Fiodor Gadarenco Piețele Ocnița,,Edinețși Otaci Analiza prețirilor,Cereri și oferte. Realizat
3.4 Discutii in grup
3.4.1 Recomandări tehnolojice la creșterea vițelilor pentru reproducerea. 08.09.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova, Buga Victor. Intreținerea,furaje,normele și rațiile de nutruție. Realizat
3.4.2 Studiu pietii locale.Pret la produse agricole pe piata. 12.09.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Studiu pietii.2.Preturi pe piata locala si raionala. Realizat
3.4.3 Piata de desfacere si comercializare a produselor agro-alimentare 14.09.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi 1. Asortimentul de produse agricole                              2.Piata locala si cia raionala                 3.Cereria si oferta produselor Realizat
3.4.3 Studiu de piaţă la comercializarea productelor agroalimentare 14.09.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primăria preţurile produselor,pieţele de realizare Realizat
3.4.3 Comercializarea carnii de suine si bovine. 16.09.2016 Plamadeala Grigorii Primaria Grinauti  Oficiu Furnizorii de achizitie, Preturi accesibile Realizat
3.4.3 Marcheting agricol. Cerintele pietei de desfacere. 21.09.2016 Vctoria Focsa s.Mihalaseni.Piata locala. Piata de desfacere .Distribuirea informatiilor fermierilor.Preturile din Moldova. Realizat
3.4.3 Cerințele de calitate la fructe și piața de desfacere 21.09.2016 Fiodor Gadarenco Prim[ria Lipnic Piețele de desfacere,asoriment,ambalaj,culoare calibrare. Realizat
3.4.4 Formarea grupurilor de marketing la comercelizarea produselor agricole. 23.09.2016 Morari Diana Centrul local    s. Ocnita Cerinte fată de calitate ,umeditate si pretul actual. Realizat
4    IV    Economic
4.1 Seminare
Mese  rotunde
4.3 Vizite in teren
4.3.1 Analiza și eficiența lucrărilor efectuate la lotul demonstrativ.Plantație de ardei dulce. 21.09.2016 Chistruga Daria Rujnița Gumeniuc Anatolii Înrejistrarea lucrărilor efectuate,cheltuielilor la îngrijirea plantației,venitul de la realizarea producției.Analiza economică. Realizat
4.4 Discutii in grup
4.4.1 Măsurile de subvenționare pentru anul 2016. Datorii nestinse de AIPA. 07.09.2016 Fiodor Gadarenco Primăria Lipnic   Sala de ședință Măsurile de subvenționare,Lista și ordinea documentelor anexate. Realizat
4.4.2 Directiile si mecanizmele  de subventionare a sectorului agroindustrial p/u anul 2016 09.09.2016 Victoria Focsa s.Mihalaseni.Centrul local Regulamentul guvernului.Masurile de spjin.Documente obligatorii. Realizat
4.4.3 Subvenţionarea producătorilor  agricoli a.2016 12.09..2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria Hotărîrea Guvernului R.Moldova,Mon.Oficial Realizat
4.4.4 Subventionare in agricultura 2016 15.09.2016 Semendeaiev Tatiana Dingeni Centrul local 1.Forme de sprijin.  2.Documente necesare. Realizat
4.4.5 Directiile si mecanizmele de subventionare a sectorului agroindustrial pentru anul 2016 20.09.2016 Voleac Denis Primăria Hădărăuţi 1. Masurile de sprijin                            2.Lista si ordinea documentelor anexate Realizat
4.4.6 Stimularea investitilor pentru procurarea tehnicii si utelajului agricole 20.09.2016 Morari Diana Centrul local   s. Ocnita Cine poate pote benificia si  acte necesare a.ş. Realizat
4.4.7 Surse de finanţare pentru sectorul agricol 21.09.2016 Cojoc Iacov Mereseuca, primaria documentele necesare,proiectul 2KR,proiectul R.Polone Realizat
4.4.8 Stimularea creditarii producatorilor agricoli de catre institutiile  financiare, inclusiv de catre asociatiile de economii  si imprumut. 23.09.2016 Plamadeala Grigorii Grinauti  ,Posta 1.Sprijinul financiar de catre stat.2.Care este marimea sprijinului, cine poate bineficia. Realizat
4.4.9 Subvențioharea în agricultură în2016. 23.09.2016 Tatiana Buga s.Bîrnova, ,primaria Prevederile regulamentului. Realizat
Masuri organizatorice
1 Monitorizarea si promovarea   experientei performante de la loturile demonstrative pe perioada 2016.Pregatirea istoriilor de succes pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrele  locale Realizat
2 Elaborarea docarelor pentru subventii pe parcursul lunii  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrul regional Realizat
3 Monitorizarea  activitatilor  centrelor locale pe parcursul lunii  Tudor Rusnac Centrele  locale Realizat
4 Raportarea despre activitatea CL in luna  septembrie  2016 29.09.2016  Tudor Rusnac ValentinaMarian Centrul regional Realizat
Coordonator de proiect  Tudor Rusnac

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>